Bidrag till Ultraaktuellt

[wordpress_file_upload uploadtitle=”Ladda upp bild” uploadbutton=”Ladda upp fil” notify=”true” notifyrecipients=”westis@gmail.com” notifysubject=”Bild uppladdad till Ultraaktuellt” notifymessage=”Hej,%n%%n%En ny bild har laddats upp till Ultraaktuellt, med följande beskrivning: %userdata1%” attachfile=”true” widths=”userdata_value:300px” userdata=”true” userdatalabel=”Beskrivning av bilden|t:text|s:top|r:1|a:0|p:inline|d:/Fotograf|t:text|s:top|r:1|a:0|p:right|d:” medialink=”true”]